Úvodní slovo sbormistryně Mgr. Anděly Maršálkové k almanachu ke 40 výročí vzniku

22.06.2012 19:13

Je to tak, Milevský dětský sbor slaví 40 let od svého založení.

Hned v r. 1972, kdy jsem přišla do Milevska, jsem založila na I. ZŠ pěvecký sbor. Já sama jsem v dětském sboru zpívala od 7 let do maturity, na vysoké škole jsem sbor doprovázela na klavír a na obou svých předcházejících učitelských místech jsem také založila a vedla dětské sbory.

Sbor při I. ZŠ (tehdy ZDŠ) ještě neměl žádný oficiální název, míval 35-40 členů, ale přesto jsme se v krátké době vypracovali na přední místo v okrese a později i kraji. Protože o práci ve sboru projevovaly zájem i děti z jiných škol, přešli jsme v r. 1976 pod Klub pracujících ZVVZ, pořídili si jednotné oblečení, zvolili název Milevský dětský sbor a rozšířili jsme počet svých členů, který se pohyboval podle zájmu dětí od 50-ti do 75-ti. Dále jsme se s úspěchem zúčastňovali přehlídek a soutěží, vystupovali při různých příležitostech v našem městě a hlavně jsme od r. 1976 začali pořádat tradiční výměnné koncerty s dětskými sbory z ČR i zahraničí. Veliký počet sborů, které zpívaly v Milevsku a my zase u nich, vedl v mnoha případech k navázání dlouholetého a trvalého přátelství mezi dětmi i sbormistry. Protože práce ve sboru vyžaduje mnoho úsilí, začali jsme od r. 1979 pořádat pravidelná soustředění. To první bylo zimní, ale pak jsme věnovali vždy poslední týden v srpnu nácviku nových skladeb, ale užili si tam i spoustu legrace (karneval, bobřík, koupání a hlavně kamarádi). V té době také sbor získal cenný poklad – klavíristku paní Jitku Mejtovou-Musilovou, která s námi obětavě pracovala mnoho let. Po jejím odchodu jsme vystřídali klavíristek několik. Při natáčení našeho profilového CD nás řada z nich doprovodila, při oslavách našich sborových výročí si s námi vždy rádi zahrají a my je s radostí přivítáme. V současné době je naší výbornou klavíristkou Gabriela Molová (také bývalá členka sboru), ve kterou vkládám i naděje pro další pokračování sboru.

Zpívali jsme na mnoha pódiích, v kostelech, v koncertních sálech i v přírodních amfiteátrech. Nahrávali jsme v rozhlase, okrajově i v televizi, spolupracovali s Jihočeským symfonickým orchestrem a Píseckým komorním orchestrem. Natočili jsme a vydali 2 MC a 3 CD – vánoční, profilové a druhé vánoční s Milevským smíšeným sborem.

Založili jsme kromě jarních výměnných koncertů (letos již XXXVI. ročník) i pravidelné vánoční koncerty s Milevským ženským a smíšeným sborem, které se v posledních letech konají vždy 23. 12. v milevském kostele sv. Bartoloměje.

Rok 1989 nám otevřel cestu do světa. Hned v tomto roce jsme se vydali na první zahraniční koncertní zájezd do běloruského Minsku. Náročná práce a nadšení dětí nám dovolilo se s úspěchem zúčastnit řady zahraničních soutěží a festivalů, trvalé dlouholeté přátelství jsme navázali se smíšeným sborem z portugalského Almeirimu a se sbory z družebních měst Milevska – z Münchenbuchsee (Švýcarsko)  a Guichen (Francie).

Sborem za ta dlouhá léta prošly stovky zpěvaček a desítky zpěváků, mnozí z nich posílají do sobru svoje děti a v několika případech (zdá se mi to neuvěřitelné) i svoje vnučky. Řada z těch, které se nechtěly se sborovým zpěvem rozloučit, zpívá v Milevském smíšeném sboru. Velkou radost mi dělají také bývalé členky, které na svých působištích vedou dětské sbory, působí jako profesionální hudebnice a sólové zpěvačky. Nechci je tu všechny vyjmenovávat, určitě bych na někoho zapomněla, ale jsem na ně moc pyšná. Věřím, že práce ve sboru je nejen těšila, ale pomohla jim k jejich profesionálnímu růstu.

Neodmyslitelná je také spolupráce sboru se ZUŠ Milevsko, pod kterou od r. 2002 pracuje, s městem a Domem kultury. Poděkování patří všem sponzorům a příznivcům sboru, bez jejichž pomoci by se Milevský dětský sbor neobešel.

Velký dík patří také všem rodičům sborových dětí, kteří své děti podporují, často musí své plány přizpůsobit činnosti sboru a hlavně těm z nich, kteří mi dlouhodobě při organizaci práce sboru pomáhají.

A co budoucnost sboru – věřím, že budou stále přicházet nové a nové hlásky a předávat dál radost a krásu sborového zpěvu. Věřím, že se najde nová mladá krev pro vedení sboru a že tradice Milevského dětského sboru neskončí spolu se mnou.

 

foto z výročního koncertu

                                                                                     

        

 

—————

Zpět