Jan Gröger, dipl. um.

zástupce ředitele školy, vyučuje žesťové dechové nástroje, zobcovou flétnu a bicí nástroje

Telefon: 383 809 487, 602 408 367