Úspěchy školy

Soutěže

 • Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír *2008*
 • okresní kolo – 2x 1. místo, 2. místo
 • krajské kolo – 1. místo, čestné uznání
 • Národní soutěž ZUŠ ve hře na kytaru *2008*
 • okresní kolo – 3x 1. místo, 2 x 2. místo
 • krajské kolo – 2x 3. místo, čestné uznání
 • Národní soutěž ZUŠ ve hře na housle *2008*
 • okresní kolo – 1. místo
 • krajské kolo – čestné uznání
 • Krajská přehlídka VO ZUŠ v Jindřichově Hradci  *2008*
 • 14 prací postupuje na celostátní přehlídku
 • Celostátní přehlídka VO ZUŠ ve Šternberku *2008 - 2009*
 • vystaveno 14 prací
 • Soutěž Malujeme s Mahlerem *2008*
 • odesláno 6 prací
 • získána jedna z pěti hlavních cen a další ocenění
 • Národní soutěž ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje * 2009*
 • okresní kolo - 1. místo, 4x 2. místo
 • Národní soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje žesťové a bicí nástroje *2009*
 • okresní kolo - 4x 1. místo
 • krajské kolo - 3. místo
 • Soutěž Konzervatoře Plzeň v oboru bicí nástroje *2009*
 • 2. místo
 • Výtvarná soutěž pro základní a střední školy, ZUŠ a DDM - EXLIBRIS 2009 *2009*
 • 3. místo
 • 6x čestné uznání
 • Mezinárodní výtvarná soutěž EX LIBRIS Hlohovec *2009*
 • 2x čestné uznání
 • 6x účast na výstavě
 • Celostátní soutěž ZUŠ v komorní hře na bicí nástroje *2010*
 • okresní kolo - 1. místo
 • krajské kolo - 1. místo
 • ústřední kolo - 2. místo
 • Dětská porta *2010*
 • krajské kolo - 1. místo 
 • Soutěžní přehlídka "Bílá věž" ve hře na elektronické klávesy *2011*
 • 2x zlaté pásmo
 • absolutní vítěz
 • Celostátní soutěž ZUŠ ve hře na klavír *2011*
 • okresní kolo - 2x 1. místo, 2x 2. místo, 3. místo
 • krajské kolo - 2x 1. místo
 • ústřední kolo - čestné uznání
 • Celostátní soutěž ZUŠ ve hře na kytaru *2011*
 • okresní kolo - 2x 1. místo, 2. místo
 • krajské kolo - 3. místo
 • Mezinárodní výtvarná soutěž EX LIBRIS Hlohovec *2011*
 • cena vydavatelství Edition Ryba, čestné uznání, další práce na výstavě nejlepších ex libris
 • Soutěž ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje *2012*
 • okresní kolo - 2x 1. místo, 4x 2. místo
 • krajské kolo - 1. místo
 • ústřední kolo - 3. místo
 • Soutěž ZUŠ ve hře na žesťové dechové nástroje *2012*
 • okresní kolo - 1. místo, 2. místo
 • krajské kolo - 2. místo
 • Soutěž ZUŠ ve hře na bicí nástroje *2012*
 • okresní kolo - 3x 1. místo
 • krajské kolo - 1. místo, 2. místo
 • Soutěž ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu *2012*
 • okresní kolo - 3x 1. místo, 2x 2. místo
 • krajské kolo - čestné uznání
 • Soutěž ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje *2013*
 • okresní kolo - 3x 1. místo
 • krajské kolo - 1. místo, 2x 2. místo
 • Soutěž Zlivská kytara *2013*
 • 3. místo
 • Mezinárodní výtvarná soutěž EX LIBRIS Hlohovec *2013*
 • 1. místo, Cena Ministerstva kultúry SR, čestné uznání
 • Soutěž ZUŠ ve hře na klavír *2014*
 • okresní kolo - 2x 1. místo, 3. místo
 • krajské kolo - 1. místo, 2. místo
 • ústřední kolo - čestné uznání
 • Soutěž ZUŠ ve hře na kytaru *2014*
 • okresní kolo - 2x 1. místo, 2x 2. místo, 3. místo
 • krajské kolo - 2. místo, 3. místo
 • Soutěž Zlivská kytara *2014*
 • 1. místo, 2x 2. místo
 • Soutěžní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ *2014*
 • 3 práce postoupily do ústředního kola