Hudební obor

Vyučované hudební nástroje

Vyučujeme bicí nástroje, elektronické klávesy, housle, klavír, kytaru, příčnou flétnu, saxofon, klarinet, akordeon,

sborový zpěv, sólový zpěv, zobcové flétny a žesťové dechové nástroje (trubku, tenor, baryton, trombón (pozoun)).

 

Dechový orchestr LEGO

Orchestr byl založen v r. 1995 panem učitelem Jaromírem Kašparem a v jeho repertoáru jsou dechové skladby převážně od českých autorů. Účastní se vystoupení po celé ČR, ale již několikrát účinkoval také v zahraničí (Francie, Švýcarsko). Uskupení je v současné době vedeno panem učitelem Václavem Adamem.

    

 

Prvoci

Hudební skupinu Prvoci založil ve školním roce 2020/21 pedagog Jaromír Kašpar, vyučující hře na bicí nástroje a elektronické klávesy. Členy skupiny jsou žáci naší školy. Kapela hraje převážně popové písničky českých interpretů. Nástrojové obsazení tvoří bicí nástroje, klavír, elektronické klávesy, trubky, saxofony, elektrická a akustická kytara, ukulele, nedílnou součástí kapely je zpěv. Prvoci vystupují nejen na koncertech pořádaných ZUŠ, ale také na veřejných akcích v Milevsku i za hranicemi milevského regionu. Za krátkou dobu své existence si kapela získala mnoho příznivců jak z řad pořadatelů, tak i širší veřejnosti.

 

Milevský dětský sbor

Sbor vznikl zásluhou sbormistryně paní učitelky Mgr. Anděly Maršálkové již v roce 1972, od roku 1979 pracuje při Základní umělecké škole Milevsko a Domu kultury Milevsko. Od září 2012 se novou sbormistryní stala paní učitelka Gabriela Molová.

V současné době má sbor kolem 25 členů od 11 do 18 let.

Repertoár je tvořen jak lidovými písněmi z celého světa, tak skladbami starých mistrů. Nelze opomenout i současnou moderní sborovou tvorbu.

Dětský sbor pořádá pravidelné vánoční koncerty v kostele Svatého Bartoloměje v Milevsku a výměnné koncerty se sbory z ČR i ze zahraničí: Dánsko (1999), Francie (1994, 1998), Portugalsko (1995, 2000), Švýcarsko (1996) a Velká Británie (1997). Také se úspěšně zúčastňuje mezinárodních festivalů a soutěží.

Sbor vydal tři CD: “Ten vánoční čas”, “Výběr z repertoáru”a spolu s Milevským smíšeným sborem CD “Vánoční harmonie”. Natáčel v rozhlase i v televizi, dlouho spolupracuje s Píseckým komorním orchestrem.

 

 

 

Komorní  flétnový soubor

Soubor založila v září roku 1995 paní učitelka Hana Řežábková. Jeho složení je proměnlivé. Přestože převažují zobcové flétny, v souboru se uplatnilo např. violoncello, housle, klavír, kytara, příčná flétna a zpěv. Náplní souboru bylo nejčastěji vytvoření programu pro vánoční a velikonoční vystoupení, ale v repertoáru je i renesanční, barokní a klasická hudba, nebo také lidové písně. Nyní soubor vede pan učitel Václav Adam.

Soubor se zúčastnil několika Bambiriád v Praze, Evropských svátků hudby, vánočních trhů v Českých Budějovicích a podobně.

Pravidelně spolupracoval např. s Milevským muzeem, kde po mnoho let vystupoval o vánocích, velikonocích, při vernisážích, šermířských večerech, významných výročích a oslavách. Vystupuje rovněž na dalších kulturních akcích v Milevsku a okolí.