Zadané veřejné zakázky

Zakázka: Výměna vchodových dveří v budově ZUŠ Milevsko

Zakázka zahrnovala výměnu 2 ks hlavních a 6 ks vedlejších prosklených vchodových dveří, hlavní dveře z hliníkových profilů, vedlejší dveře z plastových profilů, trojsklo, vnější skla vrstvená.

Termín realizace: srpen 2013

Dodavatel:  OKNOTHERM, spol. s r. o.

       Linecká 377

       382 41 Kaplice

       IČ: 46678352

Smluvní cena:  247897,5 Kč bez DPH

                      299956,- Kč včetně DPH

 

Zakázka: Nákup vybavení pro záznam a zpracování zvuku

Zakázka zahrnovala nákup PC, externí zvukové karty s rozšířením, softwaru, mikrofonů, reproduktorů a dalšího zařízení pro digitální záznam a zpracování zvuku. Vybavení bylo pořízeno s využitím grantu Jihočeského kraje v grantovém programu Zavádění nových technologií a obnova vybavení konzervatoře a základních uměleckých škol hudebními nástroji.

Termín realizace: březen - říjen 2012

Dodavatel: MediaPort Pro, s. r. o. 

      Hradešínská 67

      101 00 Praha 10

      IČ: 65412788

Smluvní cena:  104166,5 Kč bez DPH

                       125000,- Kč včetně DPH