Naši učitelé

Václav Adam

žesťové dechové nástroje, zobcová flétna, housle, dechový orchestr, komorní flétnový soubor

Telefon: 383 809 486

email: adamvaclav@zus-milevsko.cz

—————

Miroslav Blahovec

dřevěné dechové nástroje (saxofon, klarinet, zobcová flétna)

Telefon: 383 809 483

email: blahovecmiroslav@zus-milevsko.cz

—————

Stanislav Drozd, dipl. um.

žesťové dechové nástroje, zobcová flétna

 Telefon: 383 809 483
 email: drozdstanislav@zus-milevsko.cz

—————

Mgr. Tereza Dvořáková, Ph.D.

klavír

Telefon: 383 809 485

email: dvorakovatereza@zus-milevsko.cz

—————

Jan Gröger, dipl. um.

ředitel školy, žesťové dechové nástroje, zobcová flétna, bicí nástroje

mobil: 602 408 367

email: reditel@zus-milevsko.cz

   

—————

Mgr. Vladislav Horek

akordeon, dechový orchestr

Telefon:  383 809 487

email: horekvladislav@zus-milevsko.cz

—————

Jaromír Kašpar

elektronické klávesy, bicí nástroje

Telefon: 383 809 488

email: kasparjaromir@zus-milevsko.cz

—————

Mgr. Iveta Kašparová

zástupce ředitele, hudební nauka, přípravná hudební výchova, klavír

Telefon: 383 809 481, mobil: 603 586 327, učebna HN - 383 809 480

email: zastupce@zus-milevsko.cz; kasparovaiveta@zus-milevsko.cz

—————

Mgr. Lenka Lešňovská

výtvarný obor

Telefon: 382 521 191; mobil: 607 065 740

email: lesnovskalenka@zus-milevsko.cz; vo@zus-milevsko.cz

—————

Lucie Malinová, DiS.

klavír

Telefon: 383 809 491

email: malinovalucie@zus-milevsko.cz

 

—————

Veneta Marešová

sólový zpěv

Telefon: 383 809 491

email: maresovaveneta@zus-milevsko.cz

—————

Gabriela Molová, dipl. um.

klavír, elektronické klávesy, sborový zpěv, saxofon, příčná flétna

Telefon: 383 809 492

email: molovagabriela@zus-milevsko.cz

—————

Mgr. Anděla Maršálková

sborový zpěv

Telefon: 383 809 492

email: marsalkovaandela@zus-milevsko.cz

—————

Barbora Ondrušková Nedvědová, DiS.

kytara a přípravný sborový zpěv

Telefon: 383 809 489, 383 809 492 

email: ondruskovabarbora@zus-milevsko.cz

—————

MgA. Markéta Samcová

výtvarný obor

Telefon: 382 521 191

email: samcovamarketa@zus-milevsko.cz; vo@zus-milevsko.cz

—————

Jolana Stará

klavír, elektronické klávesy

Telefon: 383 809 482

email: starajolana@zus-milevsko.cz

—————

Eliška Suková, DiS.

sólový zpěv, LDO

Telefon: 383 809 491

email: sukovaeliska@zus-milevsko.cz

—————

Šimon Urban

housle

Telefon: 383 809 483

email: urbansimon@zus-milevsko.cz

—————

Margita Vanická

akordeon, klavír

Telefon: 383 809 490

—————

Veronika Peštová Vlková

výtvarný obor

Telefon: 382 521 191

email: vlkovaveronika@zus-milevsko.cz; vo@zus-milevsko.cz

—————