Žáci ZUŠ Milevsko byli úspěšní v soutěži mladých kytaristů.

23.03.2011 09:45

 

Ve středu 16. března 2011 proběhlo v ZUŠ Písek okresní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na kytaru. Zúčastnilo se jej deset mladých kytaristů – sedm ze ZUŠ Písek a tři ze ZUŠ Milevsko. Do krajského kola mohli postoupit pouze čtyři soutěžící, kteří získali 1. místa ve svých kategoriích. Ze ZUŠ Milevsko si vítězstvím zajistil postup Jan Buriánek. Kristýna Zítková obsadila ve své kategorii rovněž 1. místo a vzhledem k omezenému počtu postupujících je náhradnící pro postup, v případě, že některé další okresy nevyužijí všechna přidělená postupová místa. Lenka Růžičková získala 2. místo. Kristýna Zítková navštěvuje třídu pana učitele Rostislava Charváta, ostatní úspěšní soutěžící ze ZUŠ Milevsko vyučuje paní učitelka Barbora Ondrušková Nedvědová DiS. Všichni soutěžící z naší ZUŠ výborně reprezentovali školu i město Milevsko a za pečlivou přípravu na soutěž jim patří dík, stejně jako jejich vyučujícím. Krajské kolo soutěže proběhne 14. dubna v Českých Budějovicích. Jan Buriánek a případně i Kristýna Zítková se krajského kola zúčastní už podruhé, když při své první účasti si oba odvezli 3. místo. 

                                                                                                      Blahopřejeme!

 

                                                                                                        

—————

Zpět